040807_Dortmund_2004 - 68 partii(partie)
(sciagnij zarchiwizowany ZIPem plik - w formacie PGN - 14kb
Program dla Windows do przegladania plikow PGN - 73kb)